Reidar Handeland

Eventyret:

 

Det er kanhenda ikkje alle som veit at Valen i fleire samanhengar har bidrege til Norsk litteratur. Både Jens og Wilhelm Undahl har vore informantar til norske folkeeventyr.

I den samanhengen står vel  Asbjørnsen sitt besøk på Valen i ei særstilling. Litt artigt er det å finna navn og stemningar som me og i dag kan identifisera oss med. Som i til dømes “ En Vestnorsk skovdal.”

 

Her har Asbjørnsen ei flott og detaljert naturskildring frå Valen på 1850-talet, frå den tida han var forstmeister her vest. Han og husbonden på Valegarden og ein husmann på tur til Trodlåsen (like ved Bjødnava og Stemmastølen). Det er husmannen som fortel om eigarane til Valegarden sitt forhold til “dei hine”, eller dei underjordiske.

 

 "Ja, det var saa det," sagde han atter, modtog den Skjænk, som blev tilbudt ham, med "Velkommen til" og gav, da han efter gjentagne Nødninger havde ladet den smake sig til sidste Draabe, Tomlingen fra sig med: "Tak for Skjænken; det var aavelig til gode Vin."

 

FRÅ Asbjørnsen og Moe:
Norske Huldreeventyr og Folkeeventyr. Bind 1. Norske huldre-eventyr. Kristiania. Forlagt av H. Aschehoug & Co (W. Nygaard)


Asbjørnsen var forstmester og var på Valen for å gjera noko oppmåling, etter seiande av den største eika i Nord- Europa, som skal ha stått I Sørevals-tunet. Restar av eika har til for nyleg lege utanfor huset og tent som beplantning

 

 

På sida: http://www.ordflyt.no/

kan du lasta ned app til android / apple og gjennom dette få mange av eventyra gratis som lydfil. Deriblant finn du Jens Bolling si framføring av 'vårt' eventyr