Reidar Handeland

Valestiftinga

 

 

 

 

 

Me har endra mykje på sidene og lagt inn eindel aktuelt stoff på pdf.filer. Om dette viser seg tenleg, kan det vel hende det kjem meir.

 

 

 

Seksjonen kart tek for seg navn og plassering frå fjell til fjord.

 

 

 

Eiga side om pasientgravplassen er teke med. Eg har fått fleire henvendingar om dette, frå nær sagt heile Hordaland.

 

 

 

Eg har laga ei ny side om museet, i tillegg finn de meir om dette i pdf arkivet

 

 

 

Me vil gjera merksom på at me er ei side først og framst om valestiftinga og arbeidet vårt. Me ønsker å ta med så mykje som mogeleg av det som rører seg no for tida og, (og då må folk komma med innspel), men me vil vektlegga historia.

 

 

 

 

Eg (Kjell E Thorkildsen) har lenge vore redd for at gamle ord og uttrykk skal forsvinna for oss, og har laga ei lita ordliste som eg vonar de vil bidra til ? Det finst mange ord som er gått ut av dagleg tale

 

 

 

 

 

 

Valeparken, sjå Valen skule og pdf arkivet