Frå sjukehuset

 • 17 mai utafor Kvinnesiden 50 åra
 • Arbeidsstue for kvinner
 • Arbeidstove kjeller (Mannsiden)
 • Arne Torsvik i smia
 • Bakaren i aktivitet
 • Bilde 2 omgivelser
 • Bilde 3 copy
 • Bilde 10 Personale copy
 • Bilde 18 og 19 Personale copy
 • Bilde10
 • Bokbindarkroken
 • Brannstasjonen ca 1956
 • Daglegstove Kvinnesiden
 • Daglegstove Mannsiden 2
 • Det nye vaskeriet 1938 1
 • Det nye vaskeriet 1938 2
 • Eføy utanfor inngang kvinnesiden 1950-åra
 • Ekely med personale og pas
 • Forvaltar ass Torstein Nærbøe
 • Fra det gamle vaskeriet 20 åra
 • Fra det gamle vaskeriet 30 åra
 • Fra skredderstuen ca 1938
 • Fra systuen ca 1938
 • Frå gamla smio ca 1935 2
 • Gamla smio
 • Gamlasmia ca 1970 like før riving
 • Gamle bakeriet (P-bustad og lager) 50 åra
 • Gartnar E Sakshaug
 • Gartneriet ca 1935
 • Gml Hordabu 1956
 • Grisehuset 30 åra
 • Handeland 30 åra
 • Handeland 50 åra (Hesja)
 • Handeland koloni ny 1938 (Alsaker)
 • Hovedbygning 1910
 • Hovedbygning fra Syd
 • Interiør dagligstove ca 1952 (HL)
 • Interiør husvere ca 1952 (HL)
 • Kasserar Johan Lillegraven
 • Kjende fjes i tunet i 1973
 • Kjøkkenbygget fra øst
 • Kjøkkenbygget nytt 1939
 • Kvinnesiden 40 åra
 • Kvinnesiden fra sør 2
 • Ledelse 40 åra 1
 • Mannsavdelingen etter påbygging mot S ca 1920 2
 • Mannsavdelingen etter påbygging mot S ca 1920
 • Mannsavdelingen etter påbygging mot Ø ca 1920
 • Mannsavdelingen påbygging ca 1920 utsyn fra Ø
 • Mannsiden fra vest mulig 40 50 åra
 • Mannsiden i 1920 årene
 • Maskinmester Olav Gundersen
 • Modtagelsesbygningen
 • N Kolonien fra SV 30 åra
 • Nyaløo byggeår 1953
 • Nybrot på Øvrebøen 50 åra
 • Pavljong i luftegården Kvinnesiden
 • personalbilde kvinner
 • Pikerom på kjøkkenbygget ca 1938 2
 • Pikerom på kjøkkenbygget ca 1938
 • Potetopptak på Øvrebøen 14091970
 • Produksjon av gjerde og matter
 • På snekkerverkstaden 2
 • Sengesal Kvinnesiden 2
 • Stue på Kvinnesiden
 • Søravalo hus og hage fra S ca 1950
 • Søre Valen ca 1934
 • Søre Valen interiør 1 ca 1934
 • Tannlege
 • Teknisk 1952
 • Tilbygg til Mannsiden ca 1920
 • Tøysentralen 2
 • Valens asyl 1
 • Valens asyl 2
 • valo 1910
 • Vaskehuset i Søravalo
 • vaskeriogsystove
 • Vetledalsdammen frå oven 1950-åra
 • Vevstova 30 åra